Үндсэн хуулийн цэц, цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудын ажлын дэд хэсэг Карлсруе хотод ажиллав

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хяналтыг боловсронгуй болгох зорилгоор УИХ-аас Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг шинэчлэх ажлын хэсэг байгуулсан билээ.
УИХ-ын гишүүдээс бүрдэх уг ажлын хэсэгт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх судлаач, цэцийн гишүүд, УИХ, ХЗДХЯ-ны төлөөллөөс бүрдэх ажлын дэд хэсгийн гишүүд 12 сарын 3 – 7-ны өдрүүдэд Ханнс-Зайделийн сангийн урилгаар ХБНГУ-ын Карлсруе дахь Холбооны үндсэн хуулийн шүүхээр зочилж үйл ажиллагаатай нь танилцлаа.

Өмгөөллийн тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцэнэ

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц нэр бүхий иргэний гаргасан мэдээллийн дагуу Улсын Их Хурлаас 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан Өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх асуудлаар маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэсэн билээ.

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн шүүх (цэц) хянах эсэх асуудал

Доктор, профессор Ц.Сарантуяагийн “Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн шүүх (Цэц) хянах эсэх асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг легалдата мэдээллийн сангаас унших боломжтой боллоо.

Агуулгын хураангуй:
1.Үндсэн хууль тогтоогч ба хууль тогтоогч
2.Үндсэн хууль тогтоогч нь хууль тогтоогчоос дээгүүрт тооцогдох эрх мэдэл
3.Нэмэлт, өөрчлөлт Үндсэн хуулийн нэгэн адил үйлчлэх асуудалд …