Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг хойшлууллаа

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн дунд суудлын хуралдааныг хуульд заасан үндэслэлээр хойшлуулж, товыг дараа зарлахаар шийдвэрлэлээ. 

Uncategorized